Deniz Ticaret Terimleri

  

 POL Port of Loading   Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri
 POD Port of Delivery   Tahliye Limanı
 ETA Estimated Time of Arrival   Tahmini Varış Zamanı
 ETB Estimated Time of Berthing   Tahmini Yanaşma Zamanı
 ETS

Estimated Time of Sailing

  Tahmini Kalkış (seyir başlangıç) zamanı
 ATA Actual Time of Arrival   Gerçek Varış Zamanı
 ATB Actual Time of Berth   Gerçek Yanaşma Zamanı
 ATS Actual Time of Sailing   Gerçek Kalkış (Seyir Başlangıç) Zamanı
 BAF Bunker Adjustment Factor   Yakın Ayarlama Oranı
 CAF Currency Adjustment Factor   Döviz Ayarlama Oranı
 THC Terminal Handling Charge   Limandaki İstifleme ve Elleçleme Ücretleri
 EXW Ex Works   Satıcının sorumluluğu fabrika teslimine kadardır. Navlun ve diğer bedeller alıcı tarafından ödenir.
 C&F Cost and Freight   Satıcının sorumluluğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun, Taşıma bedelleri satıcıya aittir.
 CIF Cost Insurance Freight   Satıcının sorumluluğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun, Sigorta ve Taşıma bedelleri satıcıya aittir.
 FOB Free on Board    Satıcının sorumluluğu konteyner geminin güvertesine yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.
 FOT Free on Truck   Satıcının sorumluluğu konteyner TIR'a veya kamyona yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.
 CMC Container Movement Control   Konteyner takibini, demuraj (demurrage) hesaplarını yapan ve boş/dolu konteyner bilgilerini saptayan sistemdir.
 FCL Full Container Load   Konteynerin tek bir satıcı / üretici tarafından işgal edildiğini belirtir. 
 FI-FO Free in-Free Out   Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil değildir.
 FI-LO Free in - Liner Out   Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil edilmiştir.
 LI-FO Liner in - Free Out   Yükleme ücreti navluna dahil edilmiştir. Tahliye ücreti navluna dahil edilmiştir.
 LI-LO Liner in - Liner Out   Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil edilmiştir.