TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Image

IMDG (Tehlikeli Malların Denizyolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanmış ve tehlikeli maddelerin taşımacılığının yanı sıra deniz kirliliğine engel olmak için gemi ile taşınan zararlı maddelerin taşınması ile ilgili şartları da içermektedir.

Tehlikeli madde lojistiğindeki en önemli unsurlardan biri bu maddelerle ilgili uluslararası kanun ve yönetmeliklerin mevcut olmasıdır. Tehlikeli madde lojistik süreçlerinin tümü bu yaptırımlara uygun olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Bu yaptırımlar, tehlikeli maddelerin ambalajlanması, etiketlenmesi, elleçlenmesi, taşınması, depolanması gibi süreçlerde maddelerin sınıflarına göre özelleştirilmiş uygulamalar içermektedir. Özellikle taşıma sürecinde tehlikeli maddelerin hangi taşıma şekli ile yükleneceği konusu önemlidir. Çünkü her bir taşıma şekli için (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu) farklı uygulamalar içeren konvansiyonlar bulunmaktadır.

Kaplan’ın özellikle aerosol, deodorant, parfüm, sinek ilacı, iyot, kimyevi maddeler, temizlik ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde yoğun çalışmaları bulunmakta, sevkiyatlar imco onay aşamasından yükleme sonrası malın güvenli bir şekilde alıcıya sevkine kadar, gerekli tecrübe ve eğitimlere sahip ekibi tarafından en iyi şekilde organize edilmektedir.